INWATER

Odwrócona osmoza

ODWRÓCONA OSMOZA

Zjawisko odwróconej osmozy wykorzystuje półprzepuszczalną membranę, która przepuszcza czyste cząsteczki wody, zatrzymując zanieczyszczenia, które są zbyt duże aby przedostać się przez mikropory membrany osmotycznej. Odwrócona osmoza, w odróżnieniu od spontanicznej, musi zostać wywołana przyłożeniem do membrany ciśnienia o większej wartości (6-8bar) i skierowanego przeciwnie niż ciśnienie osmotyczne naturalnie występujące w układzie. Proces ten wymaga siły, która pcha wodę przez membranę, dlatego na przemysłowych instalacjach wykorzystywane są pompy podnoszące ciśnienie wody. Mimo iż ciśnienie wody wodociągowej jest mniejsze (2-3bary) to jest ono w zupełności wystarczające aby proces mógł zachodzić efektywnie. Zachodzi wtedy jedynie konieczność zastosowania innej membrany osmotycznej działającej na mniejszych ciśnieniach. Minusem takiego rozwiązania jest o wiele większe w porównaniu z przemysłowymi systemami zużycie wody (tzw. odrzut lub koncentrat) oraz gorsza jakość wody zdemineralizowanej (tzw. permeat lub produkt). W zastosowaniach przemysłowych, przy znacznie większej różnicy ciśnień, można uzyskać do 75% wydajności oczyszczania. Jednocześnie stopień odsolenia wynieść może aż 95%-99%. Oczywiście jakość wody uzdatnionej uzależniona jest to od wielu czynników m.in. od jakości wody zasilającej oraz zastosowanej technologii.

PRZEMYSŁOWE SYSTEMY RO
 • pompa podnosząca ciśnienie 
 • rotametr produktu i odrzutu
 • manometr wody wchodzącej
 • manometr pracy
 • zawór regulacyjny produktu
 • zawór regulacyjny odrzutu
 • szafa zasilania z alarmami
 • miernik przewodnictwa produktu
 • montaż na ramie stalowej

SERIA E2

40 l/h – 300 l/h

SERIA E4

300 l/h – 1700 l/h

SERIA E8

> 1700 l/h (dobór indywidualny)

UWAGA! Ze względu na złożoność swojej konstrukcji, każdy filtr odwróconej osmozy tworzony jest pod indywidualne zapytanie.
Karty katalogowe i schematy osmoz E2, E4, E8 mogą różnic się od siebie i są wysyłane tylko na osobne zapytanie mailowe.

MAŁE SYSTEMY RO
 • brak pompy podnoszącej ciśnienie
 • możliwość pracy na ciśnieniu wodociągowym
 • brak opomiarowania
 • niska cena
FILTR RO5 i RO6
 • ok. 100 litrów / dobę
 • wkład mineralizujący wodę (tylko RO6)
 • wylewka z dwoma kranikami
 • zbiornik ciśnieniowy 5l.
 • wkłady polipropylenowe
 • wkłady węglowe
 • 1 membrana osmotyczna
FILTR MERLIN
 • ok. 1000 litrów / dobę
 • 2 wkłady wymienne
 • 1 membrana osmotyczna