INWATER

Odżelazianie wody

ODŻELAZIANIE WÓD GŁĘBINOWYCH

Zawartość żelaza w wodach podziemnych waha się od zawartości śladowych do kilkudziesięciu mg Fe/dm3. Może ono występować jako: rozpuszczone i bezbarwne żelazo dwuwartościowe lub jako utlenione, wytrącające się w postaci czerwonego osadu, żelazo trójwartościowe. Mangan występuje w ilościach znacznie mniejszych i zwykle jego zawartość w wodzie nie przekracza kilku mg/dm3. Pierwiastki te są rozpuszczone w wodzie w postaci różnych związków chemicznych. Obecność soli żelaza i manganu w wodach podziemnych powoduje dużą uciążliwość przy wykorzystywaniu tych wód do celów komunalnych i przemysłowych. Dodatkowo w wodach głębinowych istnieje ryzyko przewyższenia norm także innych niż żelazo i mangan jonów np. azotyny, azotany, siarczany, chlorki i amoniak. Woda głębinowa może mieć wysokie lub niskie pH, mieć nieprzyjemny zapach lub być bardzo twarda. Dlatego w większości przypadków eksploatowane ujęcia wody wymagają odżelaziania oraz odmanganiania.

Firma INWATER zajmuje się doborem stacji uzdatniających wodę z ujęć głębinowych do norm jakości wody pitnej. Wszystkie dobory są indywidualne a pierwszym krokiem do przedstawienia propozycji uzdatnienia wody dla danego źródła jest wypełnienie kwestionariusza doboru stacji. Kwestionariusz oprócz podstawowych pytań dotyczących instalacji pompy głębinowej zawiera także wykaz potrzebnych badań wody. Tylko przy przedstawieniu nam kompleksowych badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody „surowej” możemy kompleksowo dobrać odpowiednie filtry odżelaziające.

FILTRY ODŻELAZIAJĄCE

Filtry typu IWO dzięki zastosowaniu specjalistycznych złóż filtracyjnych usuwają ponadnormatywne zawartości żelaza, manganu oraz innych niechcianych zanieczyszczeń w wodzie. Charakteryzują się wysoką sprawnością uzdatniają, działają bezobsługowo – proces płukania sterowany jest automatycznie. Zapewniają niezawodną i skuteczną eksploatację złóż filtracyjnych przez wiele lat.

Filtry IWO 263

 • średnica wejścia / wyjścia 1″
 • średnica popłuczyn 3/4″
 • płukanie wodą

Filtry IWO-M 293

 • śr. wejścia / wyjścia 1 1/2″ lub 2″
 • średnica popłuczyn 1 1/2″
 • płukanie wodą
FILTRY WĘGLOWE

Filtrację na węglu aktywnym stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku, zapachu i barwy. Specjalnie preparowany węgiel aktywny zatrzymuje rozpuszczone w wodzie substancje organiczne pochodzenia humusowego, chlor i jego pochodne, fenole oraz inne substancje wpływające na smak, zapach i barwę wody. Filtry węglowe z powodzeniem stosowane sa również na wodzie wodociągowej tylko do usuwania chloru i zanieczyszczeń mechanicznych.

Filtry narurowe na wymienne wkłady węglowe

 • model FP 9″
 • model AB 10″
 • model AB 20″
korpus-filtra-wody-blue-10-cali
AB
NW500

Filtry IWO 263 z złożem węglowym

 • śr. wejścia / wyjścia 1″
 • średnica popłuczyn 3/4″
 • płukanie wodą

Filtry IWO-M 293 z złożem węglowym

 • śr. wejścia / wyjścia 1 1/2″ lub 2″
 • średnica popłuczyn 1 1/2″
 • płukanie wodą
FILTRY MULTIFUNKCYJNE

Filtry wypełnione złożami multifunkcyjnymi oparte sa najczęściej na zasadzie wymiany jonów dlatego tak jak zmiękczacze używają roztworu solanki do zregenerowania złoża po uzdatnieniu odpowiedniej objętości wody. Złoża multifunkcyjne którymi sa wypełnione są w stanie usunąć z wody ponadnormatywne wartości żelaza, manganu, amoniaku oraz twardości węglanowej. Nietypowym złożem multifunkcyjnym (nie zmiękcza wody) jest złoże Greensand regenerowane roztworem nadmanganianu potasu (silny utleniacz).
Do prawidłowej pracy filtry te nie potrzebują napowietrzania wody dlatego często stosowane sa jako alternatywa do standardowych filtrów odżelaziających typu IWO płukanych wodą.

Filtry IW-CR i IW-AM

 • średnica wejścia / wyjścia 1″
 • średnica popłuczyn 3/4″
 • regeneracja solanką

Filtry IWM-CR i IWM-AM

 • śr. wejścia / wyjścia 1 1/2″ lub 2″
 • średnica popłuczyn 1 1/2″
 • regeneracja solanką

Filtry IW-FA

 • średnica wejścia / wyjścia 1″
 • średnica popłuczyn 3/4″
 • regeneracja nadmanganianem potasu

Filtry IWM-FA

 • średnica wejścia / wyjścia 1 1/2″ lub 2″
 • średnica popłuczyn 1 1/2″
 • regeneracja nadmanganianem potasu